• PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE. 2023.
 • PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE. 2022. GODINE – 3
 • PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE. 2022. GODINE – 2
 • PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE. 2022. GODINE – 1
 • PROGRAM RADA USTANOVE NOVOSADSKI DEČIJI KULTURNI CENTAR, NOVI SAD ZA 2022. GODINU
 • IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, NOVI SAD za 2021. godinu
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE · NSDKC, Novi Sad 
 • PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE. 2022. GODINE
 • PROGRAM RADA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, NOVI SAD ZA 2021. GODINU
 • PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE. 2021. GODINE
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, NOVI SAD za 2020. godinu
 • PRAVILNIK O STICANJU I RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, Novi Sad
 • STATUT NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, Novi Sad 
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA · NSDKC, Novi Sad 
 • PROGRAM RADA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, NOVI SAD za 2020. godinu
 • STRATEŠKI PLAN NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA 2020-2024. godine
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU NSDKC, NOVI SAD za 2019. godinu