Запослени у Новосадском дечијем културном центру

ana

Ана Пантић Бернад

Директор
………….. ………… …………..

+381 63 89-12-568

ana.pantic.bernad@nsdkc.rs

mirko

Мирко Каракаш

Помоћник директора
………….. ………… …………..

+381 62 773-660

mirko.karakas@nsdkc.rs

cveta

Цвета Петрашку

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

+381 64 829-65-78

finansije@nsdkc.rs

Jelena

Јелена Допуђ

Уредник за уметничкo-истраживачку документацију и издавачку делатност

+381  65 54-16-554

jelena.dopudj@nsdkc.rs

sandra

Александра Лукић

Уредник програма
………….. ………… …………..

+381 65 2-560-906

aleksandra.lukic@nsdkc.rs

boba

Слободанка Угреновић

Oрганизатор
културних активности

+381 64 828-38-97

slobodanka.ugrenovic@nsdkc.rs

tamara

Тамара Цветковић

Референт за правне, кадровске и административне послове

+381 66 8-4444-08

tamara.cvetkovic@nsdkc.rs