Запослени у Новосадском дечијем културном центру

Александра Лукић

Директор
………….. ………… …………..

+381 65 2560906

aleksandra.lukic@nsdkc.rs

Мирко Каракаш

Помоћник директора
………….. ………… …………..

+381 62 773660

mirko.karakas@nsdkc.rs

МА Сенка Петровић

Уредник програма, Пројектни менаџер, Међународна сарадња

+381 69 2253120

projectmanager@nsdkc.rs

Љубица Танкосић

Kоординатор програма визуелних уметности

+381 64 4737363

ljubica.tankosic@nsdkc.rs

Јелена Допуђ

Уредник за уметничку- истраживачку документацију и издавачку делатност

+381  65 5416554

jelena.dopudj@nsdkc.rs

Слободанка Угреновић

Oрганизатор
културних активности

+381 64 8283897

slobodanka.ugrenovic@nsdkc.rs

Цвета Петрашку

Финансијско-рачуноводствени
послови

+381 64 8296578

finansije@nsdkc.rs

Тамара Цветковић

Референт за правне, кадровске и административне послове

+381 66 8444408

tamara.cvetkovic@nsdkc.rs