Документи НСДКЦ

СТАТУТ

Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

ПРАВИЛНИЦИ

Правилници Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

ПРОГРАМИ РАДА

Програми рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Планови јавних набавки Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду – Новосадски дечији културни центар, Нови Сад

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Извештаји о раду Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

ОСТАЛО

Погледајте листу осталих докумената