• ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 2023.
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 2022. ГОДИНЕ – 3
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 2022. ГОДИНЕ – 2
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 2022. ГОДИНЕ – 1
 • ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, НOВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ · НСДКЦ, Нови Сад 
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 2022. ГОДИНЕ
 • ПРОГРАМ РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ. 2021. ГОДИНЕ
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад
 • СТАТУТ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад 
 • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА · НСДКЦ, Нови Сад 
 • ПРОГРАМ РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД за 2020. годину
 • СТРАТЕШКИ ПЛАН НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 2020-2024. године
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НСДКЦ, НОВИ САД за 2019. годину