Документи

 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД за 2020. годину
 • ИЗМЕНE И ДОПУНE СТАТУТА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад 2021
 • ПРОГРАМ РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ПРИЛОГ-1 ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, Нови Сад 2021
 • ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад
 • ЦЕНОВНИК УСЛУГА НСДКЦ
 • СТАТУТ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад 
 • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА · НСДКЦ, Нови Сад 
 • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ · НСДКЦ, Нови Сад 
 • ПРОГРАМ РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД за 2020. годину
 • СТРАТЕШКИ ПЛАН НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 2020-2024. године
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НСДКЦ, НОВИ САД за 2019. годину