IZLOŽBA LIKOVNIH OSTVARENJA SA  PRVOG LIKOVNOG KONKURSA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTUNOG CENTRA

 U petak 25. novembra 2022. godine u 19 časova, u Novosadskom dečijem kulturnom centru /Kulturnoj stanici „Mlin“, otvorena je Izložba likovnih ostvarenja dece i mladih, pristiglih po prvom raspisanom Likovnom konkursu Novosadskog dečijeg kulturnog centra.

Na likovni konkurs Novosadskog dečijeg kulturnog centra ukupno je pristiglo 752 likovna ostvarenja dece i mladih. Stručni žiri je za izlaganje odabrao 170 radova, a nagrađeno je 17 učesnika u pet kategorija. Dodeljene su i dve nagrade Časopisa za decu „Neven“, kao i pet pohvala za učešće. Na Prvom likovnom konkursu Novosadskog dečijeg kulturnog centra zasedao je stručni žiri u sastavu:

Dragan Jajić, akademski grafičar – profesor likovne kulture

Viktoria Čikoš, diplomirani dizajner – profesor likovne kulture

Ljubica Tankosić, diplomirani grafičar – profesor likovne kulture

Ovaj prvi Likovni konkurs imao je za cilj da, pre svega, primarno angažuje decu i mlade sa teritorije Novog Sada. U tome smo i uspeli, međutim, izuzetno nam je zadovoljstvo što se na naš likovni konkurs javio i veliki broj dece i mladih iz drugih gradova, što nam je potvrda da NSDKC ima mnogo širi dijapazon delovanja, i van teritorije Novog Sada.

Iskreno se nadamo da će ovaj prvi likovni konkurs biti početna tačka za mnoge buduće dugogodišnje saradnje na svim poljima umetničkog delovanja.

 

Zahvaljujemo se na učešću svima koji su pokazali interesovanje da učestvuju sa svojim likovnim ostvarenjima!

 

Izložba će biti otvorena do 15. decembra 2022. godine, i može se pogledati svakog radnog dana tokm radnog vremena Novosadskog dečijeg kulturnog centra od 8.00 do 20.30 časova (Radnička 20, I sprat).

 

Ljubica Tankosić

Likovni pedagog

Koordinator vizuelnih umetnosti NSDKC/KS Mlin

 

 

OSVRT ŽIRIJA

Pri odabiru radova za izložbu želeli smo, koliko je to moguće, da istaknemo autentičnost dečjeg likovnog rada, njegovu likovnost i snagu poruke koji nosi u sebi. Sa likovno-pedagoškog aspekta, insistirali smo na prikazu različitih pristupa i metoda rada sa širokom lepezom podsticajnih sadržaja i primenjenih tehnika.

Ne dotičući globalnu preokupaciju nas odraslih, bogat i širok spektar tema i poruka na prispelim dečjim radovima govore nam o jedinstvenom i neopterećenom dečjem viđenju i otkrivanju sveta koji ih okružuje.

Članovi žirija su prilikom obrazlaganja i odabira radova za nagrade imali prilično ujednačen stav. U kategoriji predškolskog uzrasta izdvojili smo radove nacrtane rukom, nesputane veštinom, sa snažnim emotivnim doživljajem i likovnim senzibilitetom. Za kategoriju mlađeg školskog uzrasta žiri je odabrao radove u kojima je dominantna veština vladanja tehnikama, sa izraženim likovno-estetskim stavom. Kod dece starijeg školskog uzrasta izdvojili smo radove dece na kojima je vidljiv uticaj i upotreba savremenih vizuelnih medija. Osim izražene crtačke i likovne spretnosti, na radovima dominira snažna poruka i potreba da se uspostavi komunikacija, prenesu emocije, iskustvo i mišljenje. U kategoriji dece srednješkolskog uzrasta izdvojeni su radovi dece izuzetne likovne spretnosti i poznavanja likovnih tehnika i pravaca.

Pored postignutog kvaliteta, u kolekcijama i na radovima dece prepoznatljivi su uticaji „tradicionalnih škola“, likovnih radionica i karakteristični senzibiliteti likovnih pedagoga. Uticaj kiča u svim segmentima života, popularizacija likova iz animiranih filmova i video-igara, brza i površna komunikacija, osiromašen rečnik i upotreba emotikona – još su vidljiviji.  Ovi uticaji osiromašili su  dečje likovno stvaralaštvo, favorizujući globalnu estetsku sliku i pojednostavljen likovno-šematski obrazac.

Nadamo se da će odabir radova za izložbu biti podrška svim učesnicima, ali i podsticaj za inovativniji pristup u likovno-pedagoškoj praksi, usmeren ka individui deteta, jedinstvenom rukopisu i neponovljivom viđenju sveta.

 

Likovni pedagog

Dragan Jajić