POPRAVI SVOJU IGRAČKU

Ekološko-edukativna radionica pod nazivom „Popravi svoju igračku“ ,  na kojoj su deca imala prilike da uz pomoć određenog alata i materijala i uz asistenciju edukatorki Jasne i Marije, poprave svoje neispravne igračke. Tokom radionice deca su dobila korisne informacije o reciklaži elektronskog otpada i opasnostima koje vrebaju ukoliko se otpad nepravilno odlaže. Popravljene igračke deca mogu ponovo koristiti ili pokloniti drugu. Kroz ovu radionicu deca su  naučila  da čuvaju svoje stvari, razvijaju veštinu rada rukama, a ujedno i da razmišljaju o zaštiti životne sredine.

 

Realizatori radionice su Jasna Skomrak i Marija Pekez, profesori u Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin.”