Наша новогодишња јелка

Данас, другог дана 37. манифестације културе и образовања деце „Распустилиште“ одржан је програм под називом „Наша новогодишња јелка“ у оквиру кога је приказан процес израде новогодишње јелке од картона. Путем обликовања у простору указујемо на важност и могућности рециклирања. Програм су реализовала деца, полазници ликовне радионице НСДКЦ-а.

Деца су била подељена у две мање групе. Млађа група деце направила је јелку од картона помоћу геометријских облика, док је старија група имала нешто тежи задатак, да помоћу стилизованих картонских грана граде форму јелке. Након завршене основе јелке деца су посебну пажњу посветила изради украса од различитих рециклажних материјала.