NEMAČKI NOVINARI POSETILI NOVOSADSKI DEČJI KULTURNI CENTAR

NEMAČKI NOVINARI POSETILI NOVOSADSKI DEČJI KULTURNI CENTAR

Delegacija nemačkih novinara, koja je svoju posetu najavila još pre dva meseca, stigla  je u subotu u  Novosadski dečji kulturni centar. Grupa kulturnih poslenika bila je izuzetno zainteresovana za informacije o  radu  naše organizacije i njenom funkcionisanju. Pažljivo su saslušali kratko izlaganje u kome smo obuhvatili najvažnije činjenice o Centru, a zatim postavljali pitanja kako bi imali što bolji uvid u celokupnu situaciju. Dragi gosti su  dobili  pres materijal preveden na engleski, kao i poklone u vidu listova za decu „Neven“ i „Mali Neven“, knjiga i kataloga za prethodnih izložbi.

 

Website designed by: Mindmedias Studio