67. IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA DECE I OMLADINE SRBIJE na temu „PROSTOR U DEČJEM LIKOVNOM IZRAZU“ I 34. IZLOŽBA AUTORSKOG STRIPA UČENIKA SRBIJE

67. IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA DECE I OMLADINE SRBIJE na temu „PROSTOR U DEČJEM LIKOVNOM IZRAZU“ I 34. IZLOŽBA AUTORSKOG STRIPA UČENIKA SRBIJE

U subotu, 18. 12. 2021. godine od 12 časova u galeriji Novosadskog dečijeg kulturnog centra/Kulturne stanice „MLIN“, svečano su otvorene dve izložbe Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine:

  1. IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA DECE I OMLADINE SRBIJE na temu „PROSTOR U DEČJEM LIKOVNOM IZRAZU“ I 34. IZLOŽBA AUTORSKOG STRIPA UČENIKA SRBIJE

Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine je udruženje koje se već 67 godina u kontinuitetu bavi afirmacijom dečjeg likovnog stvaralaštva i usavršavanjem nastave likovne kulture. Kao takav, on predstavlja jedinstvenu ustanovu ovakve vrste u našoj zemlji ali i čitavom prostoru Balkana.

Osnovan je kao matična institucija i ishodište novih ideja i promena u nastavi likovnog vaspitanja 16. maja 1954. u Novom Sadu, od tada, najeminentnijih likovnih pedagoga i umetnika.

Afirmisanje i izučavanje autentičnog dečjeg likovnog izraza i stvaralaštva potvrđuje se kroz bogatu i vrednu zbirku likovnih radova dece i omladine, koja je formirana prvenstveno od radova iz naše zemlje, a zatim i iz drugih krajeva bivše Jugoslavije i sveta. Kolekcija koju Centar poseduje procenjuje se na milion dečjih likovnih radova.

 

  1. IZLOŽBU LIKOVNIH RADOVA DECE I OMLADINE SRBIJE je tradicionalna izložba Centra za likovno vaspitanje koja se održava od samog osnivanja Centra, od 1954. godine, s tim, što je tada bila naizmenično jugoslovenskog i vojvođanskog nivoa, od 90-tih godina samo jugoslovenskog, pa republičkog ranga.

Temu izložbe određuju stručnjaci iz oblasti likovnog stvaralaštva. Tema se iz godine u godinu menja, prati nastavu likovnog vaspitanja i obrađuje neku tematiku iz domena teorije forme ili istorije umetnosti ili prati aktuelna svetska događanja.

 

NAGRADE NA 67. IZLOŽBI LIKOVNIH RADOVA DECE I OMLADINE SRBIJE

 

KATEGORIJA PREDŠKOLACA

 

I NAGRADA

Petar Janković, 6 godina , PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

vrtić: „Mrvica“, vaspitači: Jovana Markov, Bosiljka Perić

likovni pedagog: Viktoria Čikoš

 

II NAGRADA

Oleg Topoljski, 5 godina, PU „Kolibri Bač“, Selenča,

vrtić: Selenča, vaspitači: Ljudmila Čapanda, Natalija Kanja

 

III NAGRADA

Anđela Atanasovski, 5 godina PU „Dečji dani“, Beograd,

vrtić: „Mrvica“, vaspitač: Nataša Dabić

 

POHVALA

Stefan Jovandin, 6 godina, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad,

vrtić: „Maslačak“, vaspitač: Zorica Katandžić

 

Ana Belić, 5 godina, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad,

vrtić: „Novosađanče“, vaspitači: Nikoleta Sliško, Olivera Kulešević

 

Uroš Sladić, 5 godina, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad,

vrtić: „Vilenjak“, vaspitači: Marica  Mirić, Milana Perić,

likovni pedagog: Jelena Tišma

 

KATEGORIJA NIŽEG ŠKOLSKOG UZRASTA

 

I NAGRADA

Andraš Sabo, 4. razred, OŠ “10. oktobar“,  Subotica,

likovni pedagog: Eva Malagurski

 

II NAGRADA

David Arnoci, 4. razred, OŠ “Đuro Salaj“,  Subotica,

likovni pedagog: Hedvig Šoš

 

III NAGRADA

Hana Ahmetagić, 4. razred, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“, Subotica,

likovni pedagog: Emilija Grubanov Martinek

 

KATEGORIJA VIŠEG ŠKOLSKOG UZRASTA

 

I NAGRADA

Alisa Suslova, 8. razred, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“,Sremska Kamenica,

likovni pedagog: Melita Bošnjak

 

II NAGRADA

Nina Nešković, 7. razred, OŠ „Kosta Abrašević“, Resnik,

likovni pedagog: Stela Marković

 

III NAGRADA

Stefan Damjanov, 5. razred, OŠ “Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad,

likovni pedagog: Georg Redžek

 

POHVALA

Nađa Marčeta, 7. razred, OŠ „Petefi Šandor“, Novi Sad,

likovni pedagog: Marta Kiš Buterer

Konstantin Rodić, 8. razred, OŠ “Nikola Tesla“, Novi Sad,

likovni pedagog: Vesna Jovanović

 

KATEGORIJA SREDNJIH ŠKOLA

 

I NAGRADA

Anđela Jelić, 3. razred, Umetnička škola, Užice,

likovni pedagog: Jelena Luković

 

II NAGRADA

Anastasija Stanković, 4. razred, Škola za tekstil i dizajn, Leskovac,

likovni pedagog: Ivan Hadži Tančić

 

 

 

III NAGRADA

Sara Timotijević, 3. razred, Škola za dizajn tekstila, Beograd,

likovni pedagog: Irena Jovanović

 

KATEGORIJA LIKOVNIH RADIONICA

 

I NAGRADA

Petra Milić, 12 godina, Atelje „Viki Virijević “,Beograd,

likovni pedagog: Viki Virijević

 

II NAGRADA

Petra Lendak, 8 godina, Likovna Radionica „mARTa“, Novi Sad,

likovni pedagog: Marta Kiš Buterer

 

III NAGRADA

Anabela Ivanovski, 13 godina, Škola slikanja za decu „Ars momenat“, Vršac,

likovni pedagog: Filip Daćevac

 

POHVALA

Lenka Žunjanin, 6 godina, Udruženje „Centar u boji“ , Trstenik,

Mentor: Radmila Nedeljković

 

NAGRADA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA

 

Miloš Žurkić, 5. razred, OŠ „Branko Radičević“, Negotin,

likovni pedagog: Ljubiša Blagojević

 

NAGRADA ČASOPISA „MAŠTALICA“

 

Ana Vugdalić, 6 godina , PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

vrtić: „Čarolija“, vaspitači: Ljiljana Bodolo, Gordana Stojšin

likovni pedagog: Viktoria Čikoš

 

NAGRADA  LIKOVNOM PEDAGOGU ZA KOLEKCIJU RADOVA

 

Viktoria Čikoš, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

 

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je 2789 radova iz 104  ustanove . Žiri je odabrao 168 radova za izlaganje.

  1. IZLOŽBU AUTORSKOG STRIPA UČENIKA SRBIJE je izložba koju je Centar za likovno vaspitanje organizovao u saradnji sa dd “Marketprintom“ od 1987 – 2016. godine, a od 2017. godine organizuje se u saradnji sa Strip vestima. Konkurs autorskog stripa prvobitno je bio namenjen učenicimao snovnih škola radi popularizacije stripa. Nakon izvesnog vremena održavanja i organizovanja ove izložbe javilo se veliko interesovanje za učešćem dece predškolskog uzrasata i njihovih vaspitača pa je naziv konkursa bio Izložba autorskog stripa učenika osnovnih škola i predškolaca Srbije, a od 2020. godine javio se i velik broj radova učenika srednjih škola, tako da je sam naziv konkursa- izložbe još jednom promenio ime u „Izložbu autorskog stripa učenika Republike Srbije“. Cilj ove izložbe je da neguje strip kao mogući vid stvaralaštva, izražavanja, edukacije i komunikacije.

 

NAGRADE NA 34. IZLOŽBI AUTORSKOG STRIPA UČENIKA SRBIJE

KATEGORIJA PREDŠKOLACA

 

I NAGRADA

Nina Vodopivec, 5 godina, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad,

vrtić: „Čarolija“, vaspitači: Snežana Šandorov, Perica Petrić

likovni pedagog: Viktoria Čikoš

 

II NAGRADA

Miloš Mićunović, 6 godina, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad,

vrtić: „Vilenjak“, vaspitači: Sanja Đaković, Femija Korać

 

III NAGRADA

Vukašin Jovanović, 6 godina, Novi Sad

 

POHVALA

Teodor Gerić, 6 godina, PU „Dečji dani“, Beograd,

vrtić: „Mrvica“

 

KATEGORIJA NIŽEG ŠKOLSKOG UZRASTA

 

I NAGRADA

Kinga Maraci, 4. razred, OŠ “10. oktobar“,  Subotica,

likovni pedagog: Eva Malagurski

 

II NAGRADA

Zalan Maćaš Ric, 4. razred, OŠ “10. oktobar“,  Subotica,

likovni pedagog: Eva Malagurski

 

III NAGRADA

Teodora Vujković, 2. razred, OŠ “Desanka Maksimović“, Priboj

likovni pedagog: Dragana Rosić Marić

 

KATEGORIJA VIŠEG ŠKOLSKOG UZRASTA

 

I NAGRADA

Fedor Radunović, 8. razred, OŠ “Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad,

likovni pedagog: Georg Redžek

 

II NAGRADA

Andrijana Radočaj, 8. razred, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad,

likovni pedagog: Dušanka Tucakov

 

III NAGRADA

Jelena Todić, 8. razred, OŠ “Dositej Obradović“, Irig,

likovni pedagog: Sanja Suba

 

POHVALA

Nađa Dmitrović, 8. razred, OŠ „Petar Kočić“, Inđija,

likovni pedagog: Božica Marčetić

 

Elena Mandić, 7. razred, OŠ “Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad,

likovni pedagog: Krstinja Radin

Leon Varga, 8. razred, OŠ „Petar Kočić“, Temerin,

likovni pedagog: Tanja Šušković

Ana Mirović, 8. razred, OŠ “Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad,

likovni pedagog: Georg Redžek

 

KATEGORIJA SREDNJIH ŠKOLA

 

I NAGRADA

Anđela Đukanović, 1. razred, Gimnazija “Svetozar Marković“, Novi Sad,

likovni pedagog: Dragica Radovanović

 

II NAGRADA

Kristina Raič, 1. razred, Umetnička škola, Niš,

likovni pedagog: Danka Stepić Brković

 

III NAGRADA

Jasmina Đurović, 3. razred, Škola za tekstil i dizajn, Leskovac,

likovni pedagog: Marija Spasić

 

KATEGORIJA LIKOVNIH RADIONICA

 

I NAGRADA

Jana Pejčić, 13 godina, Centar za umetnost i kulturu „Artelje“, Zemun

likovni pedagog: Tatjana Trajković

 

II NAGRADA

Jovan Perić, 15 godina, Atelje „Mali genije“, Pančevo,

likovni pedagog: Ivana Markez Filipović

 

III NAGRADA

Reka Kovač, 11 godina, Likovna Radionica „mARTa“, Novi Sad,

likovni pedagog: Marta Kiš Buterer

 

NAGRADA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA

 

Kristijan Šite, 5. razred, OŠ „Petar Kočić“, Temerin,

likovni pedagog: Tanja Šušković

 

NAGRADE  LIKOVNIM PEDAGOZIMA ZA KOLEKCIJE RADOVA

 

Dušanka Tucakov, OŠ „Vasa Stajić“, Novi Sad

Eva Malagurski, OŠ “10. oktobar“,  Subotica

Georg Redžek, OŠ “Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad

 

 

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je 2789 radova iz 104  ustanove . Žiri je odabrao 168 radova za izlaganje.

 

Izložbe se nalaze u kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za školsku 2021/22. godinu .

Izložbe su omogućili i podržali:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Ministarstvo kulture i informisanja

AP Vojvodina-Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Grad Novi Sad- Gradska uprava za kulturu

Novosadski dečiji kulturni centar/Kulturna stanica „MLIN“

Izložbu možete pogledati do 10. 1.2022. godine, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova u Novosadskom dečijem kulturnom centru/Kulturna stanica „Mlin“, Radnička 20, I sprat. Novosadski dečiji kulturni centr/Kulturna stanica „Mlin“ neće raditi tokom praznika 01.01., 02.01., 03.01 i 07.01. januara.

 

 

Ljubica Tankosić

Centar za likovno vaspitanje

dece i omladine Vojvodine

Urednik likovnog programa

Novosadskog dečijeg kulturnog centra

 

Website designed by: Mindmedias Studio