Dokumenti

  • PRILOG-1 PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA, Novi Sad 2021
  • IZMENE I DOPUNE STATUTA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, Novi Sad 2021
  • PRAVILNIK O STICANJU I RASPODELI SOPSTVENIH PRIHODA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, Novi Sad
  • CENOVNIK USLUGA NSDKC
  • STATUT NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, Novi Sad 
  • PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA · NSDKC, Novi Sad 
  • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE · NSDKC, Novi Sad 
  • PROGRAM RADA NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA, NOVI SAD za 2020. godinu
  • STRATEŠKI PLAN NOVOSADSKOG DEČIJEG KULTURNOG CENTRA 2020-2024. godine
  • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU NSDKC, NOVI SAD za 2019. godinu