Документи

  • ПРИЛОГ-1 ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, Нови Сад 2021
  • ИЗМЕНE И ДОПУНE СТАТУТА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад 2021
  • ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад
  • ЦЕНОВНИК УСЛУГА НСДКЦ
  • СТАТУТ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад 
  • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА · НСДКЦ, Нови Сад 
  • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ · НСДКЦ, Нови Сад 
  • ПРОГРАМ РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД за 2020. годину
  • СТРАТЕШКИ ПЛАН НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 2020-2024. године
  • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НСДКЦ, НОВИ САД за 2019. годину