Документи

  • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ · НСДКЦ, Нови Сад 
  • ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА · НСДКЦ, Нови Сад 
  • СТАТУТ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад 
  • ЦЕНОВНИК УСЛУГА НСДКЦ
  • ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, Нови Сад