Змајеве дечије игре и дечија недеља

змајеве дечије игре

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ
И ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ И ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – Новосадски дечији културни центар својим програмима укључује се у програме ове две изузетно значајне манифестације, а своје програмске садржаје креира у скалду са концептом генералних организатора Манифестација.

ПОГЛЕДАЈТЕ:  НАШУ ГАЛЕРИЈУ СЛИКА

Распустилиште