Савремени плес

Савремени плес као жанр даје бројне могућности за истраживање покрета, упознавање са различитим плесним техникама и општим психофизичким развојем деце и младих. Он омогућава самостални стваралачки и истраживачки процес код деце и младих кроз бављење простором, телом, ритмом и музиком. Поред вежби, уче се и кореографије које служе као основа за истраживачки процес у којем се кроз различите плесне технике учи о простору, времену, партнерској игри, музици, сценском наступу. Часови су намењени за децу и младе од 7 до 16 година, а полазници су подељени у групе према узрасту. Континуирано се ради целе школске године два пута недељно, уторком и четвртком. Такође се организују две плесне презентације у форми концерта/представе, с циљем да се публици представи рад током полугодишта, а ту су и додатна репризна извођења и сарадња с полазницима других програма НСДКЦ-а.

Радионице воде плесни педагози и кореографи  Јована Ракић и Жељка Јаковљевић.
Телефон за информације: 021-521447 или +381 65 256 0906

Александра Лукић, уредник програма