Музичке радионице

Током године Новосадски дечији културни центар, у сарадњи са музичким удружењима и професионалцима из области музичког образовања и стваралаштва за децу и младе, организује музичке радионице  у циљу информисања, популаризације, развоја и креативности, едуковања о процесу стварања и интерпретирања музичких дела, као и у циљу неговања љубави према најлепшим музичким делима наше земље и света.
Телефон за информације: 021 521447