У Новосадском дечијем културном центру реализују се континуирани ликовни програми, кроз редовно одржавање радионица на којима се деца упознају са различитим уметничким техникама: керамика, вајање, сликање, сликање на свили (различите технике), графике, батик, стрип, цртање, употреба ликовних техника у интермедијалним пројектима. Програм се реализује током читаве школске године, и то уторком, а свака група има максимално 15 полазника. Групе се формирају почетком сваке школске године.


Исто тако, у НСДКЦ-у се реализују радионице за организоване групе деце из предшколских установа и основних школа, са циљем да код њих подстакну стваралачке, визуелне и естетске способности и обогате знања о савременој култури, као и о културном наслеђу. Радионице се одржавају током школске године, а теме и термини се прецизирају у сарадњи са заинтересованим васпитачима и учитељима.
Радионице води Љубица Танкосић, дипломирани графичар, професор ликовне културе, а по позиву и други сарадници.
Телефон за информације: 021 521447 или +381 64 4737363
Љубица Танкосић уредник ликовних програма НСДКЦ-а.