Од свог оснивања, Новосадски дечији културни центар крајем јула или почетком августа организује ликовну колонију за децу и младе. У колонији учествују деца и млади из Новог Сада, као и из других градова. Рад се организује са више ментора у просторима НСДКЦ-а.  Колонија траје пет радних дана и намењена је деци и младима од 6 до 16 година, подељеним у старосне групе. На завршетку се организује свечано отварање изложбе радова насталих на ликовној  колонији НСДКЦ-а.Позив за пријаву и учешће на колонији објављује се на интернет страници www.nsdkc.rs почетком јула.