POPRAVI SVOJU IGRAČKU

POPRAVI SVOJU IGRAČKU

Ekološko-edukativna radionica  pod nazivom “ POPRAVI SVOJU IGRAČKU“ uvek izaziva veliko interesovanje naših najmlađih posetilaca.  U toku časa profesori  su učili  decu  kako da poprave svoju  neispravnu igračku uz pomoć određenog alata i materijala. Tokom radionice deca su  dobila korisne informacije o reciklaži elektronskog otpada i opasnostima koje vrebaju ukoliko se otpad nepravilno odlaže. Naravno, sve igračke dece iz vrtića „Play room“ su uspešno popravljene, pa smo tako na kraju časa mogli da vidimo trke popravljenih automobila, ples lutaka, a čuli smo i lavež Fifija, koji ne samo da se oglasio, nego je i prošetao učionicom i zadovoljno zavrteo repom.

Autori i realizatori radionice su Jasna Skomrak i Petar Dobanovački, profesori u „Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin.”

Website designed by: Mindmedias Studio