„SAČUVAJMO ŽIVOT PLANETI“

LIKOVNI KONKURS NOVOSADSKOG DEČJEG KULTURNOG CENTRA- ČASOPISA ZA DECU „NEVEN“
IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA na temu:

„SAČUVAJMO ŽIVOT PLANETI“

Međunarodni dan planete Zemlje obeležava se svakog 22. aprila i ima za cilj da što širu javnost podseti na važnost očuvanja ekosistema, ali i da podstakne borbu pojedinca protiv narušavanja životne sredine.

NAGRAĐENI RADOVI


Ovim likovnim konkursom želeli smo da podstaknemo sve obrazovne ustanove  ̶  predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, da se još više angažuju u promociji zdrave životne sredine. Takođe, cilj nam je da kod dece, još od najmlađeg uzrasta, razvijamo svest o potrebi za zaštitom humanih uslova života, kao i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta koje su na ivici izumiranja zbog klimatskih promena, zagađenja vode, zemlje i vazduha, uništavanja šuma i krivolova.

List za decu „Neven“ pozvao je svu zainteresovanu decu da svojim likovnim ostvarenjima  daju lični doprinos očuvanju planete Zemlje, a teme konkursa podeljene su u sledeće tematske celine:

  • Zagađivanje vazduha i posledice
  • Zagađivanje tla i odpad
  • Zagađivanje vode i posledice
  • Posledice uništavanja šuma i biljaka
  • Dimnjaci i dim
  • Đubrišta i divlje deponije
  • Briga o čišćenju životne sredine
  • Oplemenjivanje sredine- sađenje biljaka
  • Prikupljanje otpadaka

Na likovni konkurs „SAČUVAJMO ŽIVOT PLANETI“, pristiglo je ukupno 721 rad iz 52 ustanove, a za izlaganje je odabrano 150 radova. Žiri je dodelio ukupno 12 (dvanaest) nagrada, od toga 11 (jedanaest) nagrada Novosadskog dečjeg kulturnog centra- Časopisa za decu „Neven“ i jednu nagradu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada. Radove nagrađenih učenika možete pronaći i u aprilskom broju štampanog izdanja, časopisa za decu „Neven“. Takođe, žiri je odredio i 9 (devet) pohvala za likovna ostvarenja dece, te dodelio ukupno 5 (pet) nagrada likovnim pedagozima za mentorski rad.

ŽIRI ZA IZBOR I NAGRAĐIVANJE:

Jelena Dopuđ, urednica časopisa za decu „Neven“, Novi Sad

Ivana Đukić, akademska slikarka, urednik časopisa za decu „Mali Neven“, Novi Sad

Dr Oliver Fojkar, biolog, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad

Viktoria Čikoš, stručna saradnica za likovno, PU „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

Ljubica Tankosić, likovni urednik, Novosadski dečji kulturni centar, Novi Sad