O NAMA

Svojim programima podstičemo decu i mlade na razvijanje kreativnog mišljenja
Novosadski dečiji kulturni centar

Novosadski dečiji kulturni centar je najmlađa ustanova kulture
koju je osnovao Grad Novi Sad i koja je zvanično počela sa radom u maju 2019. godine.

Dečiji kulturni centar

Sve aktivnosti Novosadskog dečijeg kulturnog centra usmerene su ka

deci od najmlađeg uzrasta do završene srednje škole,

njihovim roditeljima, starateljima,

kulturnim operaterima, stručnim saradnicima iz oblasti obrazovanja dece i mladih,

studentima kulturoloških i humanističkih studija,

naučnim radnicima i afirmisanim umetnicima iz svih oblasti kulture.

U svom radu NSDKC kroz direktnu komunikaciju sa decom i mladima obavlja poslove
koji su usmereni ka istraživanju i otkrivanju potencijala dece i mladih u svim oblastima kulturne delatnosti,
nastoji da inspiriše dečiju maštu i da kod dece i mladih razvije
svest o permanentnoj potrebi za kulturom.

dečiji kulturni centar

NSDKC svojim programima podstiče decu i mlade na razvijanje kreativnog mišljenja i shvatanja da se kreativnim istraživanjem može doći do novih ideja koje će se iskazati kroz vizuelni ili digitalni svet.

NSDKC tokom cele godine organizuje programe koristeći umetnost u glumačkim, muzičkim, plesnim, scenskim i audio vizuelnim aktivnostima.

U svom radu NSDKC oslanja se na bogato pedagoško iskustvo mnogobrojnih saradnika koji već dug niz godina učestvuju u realizaciji programa za decu i mlade.

dečiji kulturni centar

Retrospektiva

Sve je počelo još davne 1983. godine, kada je grupa autora kreirala program tokom zimskog raspusta, kako bi deci popunila slobodno vreme.
Program „Za aktivan zimski raspust“, književnik, maštar Slobodan Stanišić prozvao je „Raspustilište“. To ime imalo je divne epitete – na samom početku bilo je to alternativno i kreativnošću ispunjeno vreme tokom raspusta, a kasnije je postalo uzor, model i primer otvorenog sistema obrazovanja koje je ostvarilo značajne pomake u učenju. I tako manifestacija kulture i obrazovanja dece “Raspustilište” skoro četiri decenije u vreme letnjeg i zimskog raspusta, mladalački i dečije iskreno otvarala je kulturni, prijateljski prostor pedagoškom optimizmu, razvijala je nova poverenja i nade u stvaranju novih generacija ljudi.

Raspustilište je postalo i ostalo kreativna alternativa formalnom procesu obrazovanja, jer je svojim stavom prava na lični izbor deteta i prava na donošenje odluke, ukazivalo na pravu prirodu deteta i istinsku dimenziju toplog i prijateljskog odnosa kog u procesu vaspitanja treba da oblikujemo.

Raspustilište nikada nije programski „ulivalo“ znanje i nauku, nego je koristeći igru i maštu iniciralo kreativnost, stvaralaštvo, stvaralo je kreativne proizvođače, izvođače i graditelje. Raspustilište je otkrivalo univerzalne i trajne vrednosti dečijeg talenta, rada i pokreta, dečije razmene sa svetom koji ih okružuje, a koji je trebalo usvojiti i spoznati direktnim delovanjem kroz kreativni radioničarski rad, lične susrete sa ljudima iz sveta umetnosti, nauke, sporta, susretom i vlastitom spoznajom muzike, filma, slikarstva, novih tehnologija,… tražeći i prepoznajući vlastita interesovanja i otkrivajući lične talente…