Radionice crtanja, slikanja, vajanja i grafike

Radionice crtanja, slikanja, vajanja i grafike

Na radionicama se deca kroz iskustveno i aktivno učenje, kreativnu igru, međusobnu motivaciju i stvaralačku interakciju svih učesnika upoznaju sa likovnim stvaralaštvom i kreiraju svoj lični pečat. Tokom godine kroz radionice deca se upoznaju sa crtanjem, vajanjem, keramikom, slikanjem, grafikom i različitim grafičkim tehnikama, trhnikom batika, stripom,..

Radionice se održavaju tokom cele školske godine svakog utorka u dva termina i to od 17:00 do 18: 30 i od 18:30 do 20 sati. Radionice vodi Ljubica Tankosić, diplomirani grafičar, profesor likovne kulture.

Telefon za informacije: 021-521-447 ili  064-473-7-363 -Ljubica Tankosić