Spisak zaposlenih

Zaposleni u Novosadskom dečijem kulturnom centru

Zaposleni

Funkcija

Kontakt

Aleksandra Lukić

direktor

Mirko Karakaš

pomoćnik direktora

MA Senka Petrović

Urednik programa
Projektni menadžer
Međunarodna saradnja

Jelena Dopuđ

urednik za umetničku- istraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost

jelena.dopudj@nsdkc.rs

+381 65 5416554

Ljubica Tankosić

koordinator programa vizuelnih umetnosti

Slobodanka Ugrenović

organizator kulturnih aktivnosti

Tamara Cvetković

referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Cveta Petrašku

diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

finansije@nsdkc.rs

+381 64 8296578