Списак запослених

Запослени у Новосадском дечијем културном центру

Запослени

Функција

Контакт

Александра Лукић

директор

aleksandra.lukic@nsdkc.rs

+381 65 2560906

Мирко Каракаш

помоћник директора

mirko.karakas@nsdkc.rs

+381 62 773660

МА Сенка Петровић

Уредник програма
Пројектни менаџер
Међународна сарадња

projectmanager@nsdkc.rs

+381 69 2253120

Јелена Допуђ

уредник за уметничку- истраживачку документацију и издавачку делатност

jelena.dopudj@nsdkc.rs

+381 65 5416554

Љубица Танкосић

координатор програма визуелних уметности

ljubica.tankosic@nsdkc.rs

+381 64 4737363

Слободанка Угреновић

организатор културних активности

Тамара Цветковић

референт за правне, кадровске и административне послове

tamara.cvetkovic@nsdkc.rs

+381 66 8444408

Цвета Петрашку

дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

finansije@nsdkc.rs

+381 64 8296578